Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi;

a) Yükseköğretim kurumları mensuplarınca veya yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisine bakılmaksızın kişilerce yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca akademik unvanların elde edilmesi aşamasında ve sonrasında yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,

b) Lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,

c)  Yükseköğretim kurumları mensuplarınca yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını,

ç) Yükseköğretim kurumları mensuplarınca biyomedikal araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini kapsamaktadır.

 

 

ÖNEMLİ BİLGİLER;

  • Kurullara son başvuru tarihi; 31.12.2017 tarihidir. Toplantılar Ocak ayı içerisinde yapılacaktır.
  • Her türlü anketin geçerlik güvenirlik çalışması konuları EGEBAYEK kapsamına girmektedir.   
  • Başvuru Rehberi’nde yazan koşulları sağlamayan başvurular kabul edilmemekte ve gündeme alınmamaktadır.
  • Toplantı tarihlerinden en geç 10 gün öncesine kadar tarafımıza ulaşan eksiksiz başvurular toplantı gündemine alınmaktadır.